Ahmet Kamil Erozan: Barış ve Anlaşmazlıkların Çözülmesi