Dr. Behice Özev’i konuk konuşmacı olarak misafir ettik.