Rotary Fırsatlar Açar

Marmara Rotary Kulübünün Kuruluş TarihçesiGeçmiş Dönem Başkanlarımız


2020-2021 DÖNEMİ
Yönetim Kurulu:
Emine Özkan, Başkan
Devrim Eriskon, GDB
……………., GLDB
Arslan Uzun, Sekreter
Turgay Papakçı, Sayman

Denetleme Kurulu:
Halim Mertek
Bülent Üstel

Halil Mehmetoğlu


Rotary Farkındalığını yükseltmek için
Proje ve etkinliklerin sosyal medyada yayınlanmasını yaygınlaştırma,
Yerel özel ve kamu kurumları ve diğer STKlar ile tanışıklığı geliştirme; işbirliği olanakları yaratma,
Etkinliklerimizin basında daha fazla yer almasına çalışma,
Bir defile düzenleyerek hem fon yaratmak hem de tanınırlığımızı arttırma
yönünde çalışmalarımız devam etmektedir.